מרחבי למידה

מרחב בית ספרי המעוצב באופן מיטבי ונוטע גירויים חינוכיים משפיע באופן ישיר ועקיף על הישגיהם ועיצוב דמותם של התלמידים דרך חוויית למידה משמעותית ומאתגרת.

אנחנו מתמחים בייעוץ, תכנון ועיצוב מרחבי למידה חוץ ופנים כיתתיים, פינות למידה וישיבה, מעבדות מדעים/מתמטיקה/רובוטיקה, חדרי מייקרים.

  גלריית תמונות

  גלריית תמונות עיצוב קירות בתי ספר

WhatsApp chat