הכשרת מורים בבתי הספר

לרשות רובוכיף בע"מ ניסיון רב בהעברת קורסים והשתלמויות לצוותי ההוראה בבתי ספר, כאשר תהליכי החונכות מתחילים בד"כ במקביל לבניית כיתת המייקרים במוסד החינוכי וממשיכים בהשלמות בהתאם להתקדמות תכנית הלימודים והצרכים המשתנים של הכיתה.

תכני הלימוד משלבים חונכות בהפעלת תוכנות ייעודיות ברובוטיקה בסיסית לכיתות מייקרים צעירים ברמה מתקדמת.

הקצאת מערכי למידה בסיליבוס לכל שנה"ל.

מערכי הלמידה של תכנית המייקרים הצעירים בנויים ונלמדים בכיתה על פי סיליבוס מסודר ומפורט.

הסיליבוס מחלק את מערך וחומרי ההדרכה בשלבים המתאימים לגילאי התלמידים (מתחילים/מתקדמים)
וקצב התקדמותם משלב אחד למשנהו במהלך שנה"ל.

מתן תמיכה וליווי שוטף למדריכים

לאורך כל תקופת שנה"ל מעבירה רובוכיף למדריכים בבתי הספר חומרים, תכנים והוראות בניה לדגמים כפי התקדמות רמת כיתת המייקרים.
בנוסף לחומרי הלימוד מועברים אמצעים ייעודיים בכדי לקדם ולשלב את המייקרים הצעירים בעולם הרובוטיקה, באמצעות תוכנות ייעודיות לילדים ונוער וכן על ידי אמצעים טכניים המשולבים בדגמים אשר נבנו על ידם.

WhatsApp chat